Om os

I marts 2021 blev Søholmhus-Gruppen dannet, som en arbejdsgruppe under Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn.
Gruppen blev løbende udvidet med aktive "ildsjæle" borgere, der har banet vejen med en række forundersøgelser, idéudvekslinger, skitsedannelser - heraf et omfattende projekt med deltagelse af DGI Faciliteter & Lokaludvikling og med støtte fra Ringsted Kommunes Helhedsplanpulje.

I maj 2016 blev tiden moden til at formalisere arbejdet med udviklingen af projektet, og der blev således organiseret en forening med navnet Søholmhus – efter navnet på huset beliggende på Skjoldenæsvej 67, der anses for den mest centrale placerede ejendom i hele Perlekæden.

I oktober 2021 blev foreningen nedlagt og en ny arbejdsgruppe blev dannet for at videreføre projektet.