Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit af projektets interesser, på tværs af kulturelle og sociale relationer.
Der afholdes bestyrelsesmøder den 2. tirsdag i måneden.

Formand
Lasse Bremer
29 62 52 02
lasse@bremerdk.com	

Næstformand
Sanne Dyhr-Nielsen
28 89 04 15
supersannen@hotmail.com

Økonomiansvarlig
Niels Bruun de Neergaard
40 20 26 20
nbn@nvestment.dk

Sekretær
Lone Nielsen
40 81 86 60
lone.rudbech@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik Larsen
42 20 65 52
Henrik.larsen10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kurt K. Andersen
52 32 82 30
kurt@kandersen.com

Bestyrelsen samarbejder om formålet at fremme klyngedannelse, fællesskab og det aktive landsbyliv, i og omkring Jystrup, herunder at: